• Dostawa

Dostawa plików cyfrowych dokonywana jest elektronicznie z wykorzystaniem adresu mailowego podanego przez zamawiającego. Prosimy o szczególną uwagę przy wpisywaniu danych, gdyż sklep nie ponosi odpowiedzialności za związane z tym błędy leżące po stronie klienta.