• Regulamin

Regulamin sprzedaży plików cyfrowych w sklepie internetowym prowadzonym przez autora, którym jest Hubert Iwanowski. Serwis prowadzony jest w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, określonej w art. 5 Ustawy z 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców. 

 

 • 1. Sposób składania zamówienia.

 

W przypadku zakupu ebooka lub audiobooka, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Sklepie Internetowym SENSEI H.

Na stronie produktowej każdego ebooka lub pliku MP3 Sklep Internetowy SENSEI H zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.

Każdy ebook lub plik MP3 zakupiony w Sklepie Internetowym SENSEI H można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza, które oznaczone są "gwiazdką". Dotyczy to również akceptacji regulaminu.

 

 • 2. Warunki realizacji zamówienia.

 

Zamówienie zawierające ebooki lub pliki MP3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy SENSEI H prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:

- potwierdzenie otrzymania płatności;

- informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku MP3.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy SENSEI H poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy SENSEI H dokona zwrotu wpłaconych środków.

 

Klient ma możliwość pobrania plików pięć razy, przy czym czas na wykonanie tej czynności określony jest na 30 dni od momentu ich udostępnienia Klientowi.

Książka w postaci e-booka zawiera komplet trzech plików w formatach: PDF, EPUB oraz MOBI, co umożliwia Klientowi wybór sposobu lektury w zależności od posiadanego przez Klienta sprzętu i oprogramowania. Porady techniczne w tym zakresie można uzyskać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie lub mailowo.

 

 • 3. Odstąpienie od umowy.

 

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego SENSEI H. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 • 4. Zasady korzystania z ebooków i plików MP3.

 

Zakupione i opłacone ebooki i pliki MP3 będą dostępne dla Klienta w postaci linków przesłanych przez Sklep drogą mailową na adres podany przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta, w tym zwłaszcza podanie błędnego adresu mailowego lub wpłaty na niewłaściwe konto bankowe.

W celu pobrania ebooka lub pliku MP3 należy kliknąć linki „Pobierz produkt nr 1, 2, 3” znajdujące się w wiadomości. Będą to linki do plików we wspomnianych wcześniej formatach PDF, EPUB oraz MOBI.

Po kliknięciu rozpocznie się automatycznie proces pobierania wskazanego pliku. Zaleca się pobranie wszystkich trzech formatów.

 

Rekomendujemy zapisywanie ebooków i plików MP3 na niezależnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Księgarni Internetowej SENSEI H, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

 

Wszystkie ebooki i pliki MP3 oferowane przez Sklep Internetowy SENSEI H są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania ebooków i plików MP3 lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i plików MP3 w celu ich rozpowszechniania;

komercyjnego wykorzystywania ebooków i plików MP3 w jakikolwiek sposób.

Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i plików MP3 w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

 

 • 5. Reklamacje

 

Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego SENSEI H, w szczególności w przypadku, gdy:

- zakupiony ebook lub plik MP3 okaże się uszkodzony;

- w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub plik    MP3 nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
 3. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania ze Sklepu – nie ma możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży, dokonania płatności, w sposób anonimowy. Jeśli zatem z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nadać dalszego biegu Twojemu zamówieniu, a w konsekwencji nie będziesz mógł robić zakupów w Sklepie.
 4. Państwa dane osobowe zapisane są w używanym przez Administratora systemie służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi klientami Sklepu.
 5. Sklep posiada ważny, aktualny certyfikat SSL.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy określone w polskim prawie, szczególnie w Kodeksie Cywilnym.